Đấu Phá Thương Khung Phần 5

Tên khác: Đấu Phá Thương Khung: Học Viện Già Nam, Fights Break Sphere Season 5

Trạng thái: Đang tiến hành

Phát hành: 2022

Thời lượng: 104 Tập